Nawigacja

Rybnik

Rybnik

Opublikowane przez : Tomasz Sojka

Beata Krzyżaniak-Kauch - Naczelnik Wydziału

kom. 533 313 761
ul. Kupiecka 1, 44-206 Rybnik

 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30
tel.: 32 422 13 10
 

Obszar działania

powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski
miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory
część powiatu gliwickiego obejmująca gminy: Pilchowice, Knurów, Gierałtowice
część powiatu mikołowskiego obejmująca gminy: Orzesze, Ornontowice
część powiatu pszczyńskiego obejmująca gminy: Pawłowice
 

 

powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski
miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory
część powiatu gliwickiego obejmująca gminy: Pilchowice, Knurów, Gierałtowice
część powiatu mikołowskiego obejmująca gminy: Orzesze, Ornontowice
część powiatu pszczyńskiego obejmująca gminy: Pawłowice

 

 

Zakres działalności

Legalizacja

 • Odważniki klasy dokładności F2
 • Odważniki klasy dokładności M1
 • Odważniki klasy dokładności M2
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII
 • Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • Wagi automatyczne odważające
 • Wagi automatyczne porcjujące
 • Wagi automatyczne przenośnikowe
 • Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków
 • Wagi automatyczne kontrolne
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do paliw ciekłych zamontowane na cysternach
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do napełniania cystern
 • Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do cieczy kriogenicznych
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do gazu ciekłego propan-butan/LPG
 • Instalacje pomiarowe ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do mleka
 • Samochodowe cysterny pomiarowe
 • Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
 • Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan
 • Taksometry
 • Taksometry
 • Analizatory spalin samochodowych
 • Liczniki kontrolne do cieczy innych niż woda
 • Manometry do opon pojazdów mechanicznych
 • Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe

Wzorcowanie

 • Odważniki klasy dokładności F2
 • Odważniki klasy dokładności M1
 • Odważniki klasy dokładności M2
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII
 • Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków zainstalowane na pojeździe
 • Wagi automatyczne przenośnikowe
 • Wzorce masy klasy dokładności F2
 • Wzorce masy klasy dokładności M1
 • Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do napełniania cystern
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do paliw ciekłych zamontowane na cysternach
 • Instalacje pomiarowe ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do mleka
 • Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
 • Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe

 

Interwencje

Skargi i wnioski związane z działalnością administracji miar można składać:

Do DYREKTORA OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w KATOWICACH

 • osobiście u Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach w godzinach pracy Urzędu
  (prosimy o wcześniejszy kontakt, celem potwierdzenia obecności Dyrektora)
 • pisemnie na powyższy adres,
 • pod numer faksu: +32 35 37 572
 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@katowice.gum.gov.pl

 

Pod ww. numerem telefonu lub osobiście w siedzibie urzędu można uzyskać wszelkie informacje dotyczące kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, okresów ważności dowodów legalizacji oraz opłat związanych z kontrolą metrologiczną.
Można uzyskać również informacje nt. obowiązujących aktów prawnych oraz decyzji zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych.

 

PLIKI DO POBRANIA

do góry