Nawigacja

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała

Opublikowane przez : Tomasz Sojka

Beata Gunia - Naczelnik Wydziału

ul. Słowackiego 30, 43-300 Bielsko-Biała

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30

tel.: 33 812 24 37
kom.: 533 313 768
fax: 33 812 59 62
 

Obszar działania

powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki
miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała
część powiatu pszczyńskiego obejmująca gminy: Kobiór, Suszec, Pszczyna, Miedźna, Goczałkowice-Zdrój

 

Zakres działalności

Legalizacja

Instalacje pomiarowe

 • Instalacje pomiarowe ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do mleka
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do napełniania cystern
 • Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda
 • Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan
 • Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
 • Samochodowe cysterny pomiarowe  

Odważniki

 • Odważniki klasy dokładności M2

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • Taksometry  

Wagi

 • Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków
 • Wagi automatyczne odważające
 • Wagi automatyczne porcjujące
 • Wagi automatyczne przenośnikowe
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych

Inne

 • Ciepłomierze do wody (podzespoły: przetworniki przepływów)
 • Gazomierze
 • Liczniki do wody - wodomierze
 • Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe

 

Wzorcowanie

Instalacje pomiarowe

 • Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda
 • Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe

Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych

 • Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego

Wagi

 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII

Inne

 • Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe

 

SPRAWDZENIE

 • Podzielnie wag przesuwnikowych

 

 

Interwencje

Skargi i wnioski związane z działalnością administracji miar można składać:

Do DYREKTORA OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w KATOWICACH

 • osobiście u Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach w godzinach pracy Urzędu
  (prosimy o wcześniejszy kontakt, celem potwierdzenia obecności Dyrektora)
 • pisemnie na powyższy adres,
 • pod numer faksu: +32 35 37 572
 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@katowice.gum.gov.pl

 

Pod ww. numerem telefonu lub osobiście w siedzibie urzędu można uzyskać wszelkie informacje dotyczące kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, okresów ważności dowodów legalizacji oraz opłat związanych z kontrolą metrologiczną.
Można uzyskać również informacje nt. obowiązujących aktów prawnych oraz decyzji zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych.

 

PLIKI DO POBRANIA

do góry