Nawigacja

Ocena zgodności

Ocena zgodności

Opublikowane przez : Tomasz Sojka

Jednostka Notyfikowana Nr 1444

Mariusz Czerwiński - Kierownik

Rynek 9, 40-957 Katowice

 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30
tel.: 32 259 94 81
tel.: 32 258 94 36÷37
fax: 32 353-75-72
 
 

OSOBY DO KONTAKTU:

Marzena Kwiecień - Grudziecka - kierownik techniczny ds. instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda (32 258 94 36÷37 wew. 65)

Tomasz Blitek - kierownik techniczny ds. wag nieautomatycznych (32 258 94 36÷37 wew. 44)

Robert Czmok - kierownik techniczny ds. wag automatycznych (32 258 94 36÷37 wew. 70)

Joanna Gulczewska - moduł D (32 258 94 36÷37 wew. 43)

 

Jednostka Notyfikowana Nr 1444 dokonuje oceny zgodności wag nieautomatycznych z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 802).

Jednostka Notyfikowana Nr 1444 może wykonywać oprócz wag nieautomatycznych ocenę zgodności przyrządów pomiarowych objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych, wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 815).

 

Aktualny zakres udzielonej Okręgowemu Urzędowi Miar w Katowicach autoryzacji, zgodnie z Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr 9/16 z dnia 18 października 2016 r. obejmuje następujące przyrządy pomiarowe i procedury zgodności:

  1. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych:
    • wagi nieautomatyczne – zgodność z typem na podstawie weryfikacji wyrobu – moduł F;
  2. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych:
  • wodomierze – zgodność z typem na podstawie zapewnienia jakości procesu produkcji – moduł D;
  • liczniki energii elektrycznej czynnej – zgodność z typem na podstawie zapewnienia jakości procesu produkcji – moduł D;
  • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda – zgodność z typem na podstawie weryfikacji wyrobu – moduł F;
  • wagi automatyczne – zgodność z typem na podstawie weryfikacji wyrobu – moduł F.​​​​​​​

Zgłoszenia przyrządów pomiarowych do oceny zgodności może dokonać producent lub jego upoważniony przedstawiciel na podstawie pisemnego upoważnienia. Zgłoszenia przyrządów pomiarowych do oceny zgodności należy dokonać w formie pisemnej – wnioski o przeprowadzenie oceny zgodności dostępne są poniżej.

Po przeprowadzeniu oceny zgodności zgłaszający otrzymuje certyfikat zgodności.

Za czynności związane z oceną zgodności przyrządów pomiarowych pobierane jest przez Jednostkę Notyfikowaną 1444 wynagrodzenie określone w cennikach, stanowiących załączniki do Zarządzenia Nr 4/2022 Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach z dnia 30 marca 2022 r.

 
 
do góry