Nawigacja

Nadzór metrologiczny

Towary paczkowane

Opublikowane przez : Tomasz Sojka

Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1161) przedsiębiorcy, którzy:

  • paczkują produkty, zlecają paczkowanie lub paczkują na zlecenie,
  • importują lub sprowadzają towary paczkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • produkują butelki miarowe,
  • importują butelki miarowe

są obowiązani zgłosić ten fakt Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Miar właściwego ze względu na miejsce paczkowania/miejsce składowania towaru paczkowanego. Jak również o zmianach danych, zgłaszający jest obowiązany poinformować Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar właściwego ze względu na miejsce paczkowania/ miejsce składowania towaru paczkowanego, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Prawo o towarach paczkowanych
Zgłoszenie rejestracyjne przedsiębiorców
 

 

Jakub Neniczka - Pełnomocnik Dyrektora ds. towarów paczkowanych

tel.: 32 258 94 36÷7 wew. 61/62
tel.: 604 256 939

e-mail: sekretariat@katowice.gum.gov.pl

 

PLIKI DO POBRANIA

do góry