Nawigacja

Ekspertyzy

Wzorcowanie, ekspertyzy, sprawdzenie

Opublikowane przez : Tomasz Sojka

WZORCOWANIE, EKSPERTYZY, SPRAWDZENIA

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Wzorcowanie to czynności ustalające relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary.

Zgłoszenie przyrządu pomiarowego do wzorcowania, ekspertyzy lub sprawdzenia przyrządów pomiarowych odbywa się w urzędzie poprzez zawarcie umowy.

Przyrządy pomiarowe, które są wzorcowane lub sprawdzane w urzędzie należy dostarczyć wraz z podpisaną umową do urzędu.

Przyrządy pomiarowe zgłoszone do legalizacji, wzorcowania lub ekspertyzy przyjmowane są w wybranych Laboratoriach.
Dotyczy to również przyrządów pomiarowych przesłanych firmą kurierską.

 

PLIKI DO POBRANIA

do góry