Nawigacja

Wykaz składników majątku

Wykaz składników majątku

Opublikowane przez : Tomasz Sojka

Składniki majątku ruchomego proponowane do sprzedaży

 

l.p.

nazwa

rok zakupu

nr  inw.

ilość

wartość ustalona brutto

 

 

Wydział Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 

1

Odważniki żeliwne prostopadłościenne

             25 kg

brak

35.4 poz.2

64

40,00 zł

brak zastosowania

 

 

Komisja przetargowa do sprzedaży, dzierżawy oraz najmu majątku Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach, powołana zarządzeniem nr 3/2022 z dnia 23 marca 2022 r. uprzejmie informuje, że w celu uzyskania bliższych informacji w sprawie konkretnych przedmiotów należy, kontaktować się bezpośrednio z Komisją.

 

Tel. 032 2589437 wew. 42 – Pani Grażyna Kuklińska

e-mail: w3@katowice.gum.gov.pl

 

Przewodnicząca Komisji

Grażyna Kuklińska

 

do góry