Nawigacja

Wydziały

Laboratorium Metrologii Interdyscyplinarnej

Opublikowane przez : Tomasz Sojka

Jakub Jatzek - Kierownik Laboratoium
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 41-902 Bytom

 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30
tel.: 32 389 70 57
 

Wzorcowania akredytowane

Nasze kompetencje potwierdzone zostały przez Polskie Centrum Akredytacji otrzymaniem Certyfikatu Akredytacji Nr 085 w 2006 r.
Laboratorium Metrologii Interdyscyplinarnej posiada akredytację w następujących dziedzinach wzorcowań:

 • Wielkości geometryczne
  • długość:
   • płytki wzorcowe do 100 mm wzorcowane metodą porównawczą w układzie pionowym,
   • płytki wzorcowe 125-500 mm porównywane w pozycji pionowej z płytką o tej samej długości,
  • kąt:
   • płytki kątowe,
     
 • Ciśnienie i próżnia
  • ciśnieniomierze sprężynowe kontrolne,
  • ciśnieniomierze sprężynowe użytkowe,
  • ciśnieniomierze elektroniczne - kontrolne,
  • ciśnieniomierze elektroniczne - użytkowe,
  • ciśnieniomierze do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi
  • ciśnienie:

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Laboratorium, pod w/w numerem telefonu oraz na stronie internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach www.katowice.gum.gov.pl i Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl.

Wykonywane wzorcowania

Laboratorium Metrologii Interdyscyplinarnej wykonuje czynności wzorcowania przyrządów pomiarowych z zakresu wielkości mierzonej:

Przyrządy do pomiaru długości:

 • Liniały krawędziowe
 • Płaskie płytki interferencyjne
 • Płaskorównoległe płytki interferencyjne
 • Płytki wzorcowe klas dokładności 0, 1, 2 (stalowe)
 • Przymiary sztywne do 5m
 • Przymiary półsztywne do 5m
 • Przymiary składane do 5m
 • Przymiary bławatne do 5m
 • Przymiary wstęgowe do 5m
 • Wzorce grubości (folie wzorcowe)

Przyrządy do pomiaru wymiarów:

 • Czujniki analogowe i cyfrowe o wartości działki elementarnej 0,1mm, 0,01mm i 0,001mm
 • Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej 0,005mm, 0,002mm i 0,001mm
 • Grubościomierze czujnikowe
 • Głębokościomierze mikrometryczne
 • Głębokościomierze suwmiarkowe
 • Głowice mikrometryczne
 • Macki pomiarowe
 • Mikrometry wewnętrzne
 • Mikrometry z wbudowanym czujnikiem
 • Mikrometry zewnętrzne
 • Spoinomierze suwmiarkowe
 • Sprawdziany średnicy wewnętrznej (sprawdziany tłoczkowe)
 • Średnicówki czujnikowe dwupunktowe
 • Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe
 • Suwmiarki
 • Szczelinomierze
 • Wałeczki pomiarowe
 • Wysokościomierze do pomiaru wysokości kół pojazdów
 • Wysokościomierze suwmiarkowe

Przyrządy i wzorce stosowane przy pomiarach kątów:

 • Kątomierze uniwersalne
 • Kątowniki 90° dwuramienne do 315mm
 • Kątowniki 90° walcowe
 • Poziomnice elektroniczne
 • Poziomnice koincydencyjne
 • Poziomnice liniałowe
 • Poziomnice ramowe
 • Płytki kątowe

Przyrządy do pomiaru ciśnienia:

 • Ciśnieniomierze do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi
 • Ciśnieniomierze elektroniczne - kontrolne
 • Ciśnieniomierze elektroniczne - użytkowe
 • Ciśnieniomierze sprężynowe kontrolne
 • Ciśnieniomierze sprężynowe użytkowe

Twardościomierze

 • Twardościomierze Brinella
 • Twardościomierze Rockwella
 • Twardościomierze Vickersa

Inne:

 • Wzorce chropowatości
 • Maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych do sił rozciągających ściskających

 

do góry