Nawigacja

Wydziały

Laboratorium Elektryczności

Opublikowane przez : Tomasz Sojka

Grażyna Kuklińska - Kierownik Laboratorium 

Rynek 9, 40-957 Katowice

Budynek "B" Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach parter – pokój nr 1
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30
tel.: 32 258 94 36÷37 wew.42/45
 

WZORCOWANIA AKREDYTOWANE

Legalizacja

 • Liczniki energii elektrycznej  AC

 

Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych

 • Amperomierze analogowe
 • Amperomierze cyfrowe
 • Kalibratory napięcia , prądu i rezystancji
 • Multimetry analogowe
 • Multimetry cyfrowe
 • Mierniki rezystancji
 • Mierniki wysokich napięć i prądów AC
 • Mostki prądu stałego do pomiaru rezystancji
 • Rezystory stałe i regulowane
 • Woltomierze cyfrowe
 • Woltomierze analogowe
 • Przekładniki prądowe i napięciowe
 • Stanowiska do legalizacji liczników energii elektrycznej

 

Przyrządy do pomiaru czasu i częstotliwości

 • Sekundomierze (stopery) elektroniczne
 • Sekundomierze (stopery) mechaniczne
 • Chronokomparatory cyfrowe
 • Częstościomierze-czasomierze cyfrowe
 • Generatory ze stabilizacją kwarcową

 

Przyrządy do pomiarów wielkości fizykochemicznych i promieniowania optycznego

 • Konduktometry
 • Pehametry
 • Spektrofotometry

 

WZORCOWANIA NIEAKREDYTOWANE

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • Tachometry chronometryczne
 • Tachometry impulsowe
 • Przyrządy do sprawdzania tachografów
 • Przyrządy do sprawdzania taksometrów
 • Liczniki obrotów
 • Speedmeter- przyrząd do pomiaru prędkości
 • Bazy drogowe

 

Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych

 • Watomierze DC
 • Mierniki parametrów sieci (rezystancji izolacji, uziemienia, pętli zwarcia, zabezpieczeń różnicowo-prądowych)

 

Przyrządy do pomiaru czasu i częstotliwości

 • Generatory bez stabilizacji kwarcowej

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Laboratorium, pod w/w numerem telefonu oraz na stronie internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach www.katowice.gum.gov.pl i Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl.

 

do góry