Nawigacja

Wydziały

Laboratorium Przepływów

Opublikowane przez : Tomasz Sojka

Beata Kauch-Krzyżaniak - Kierownik Laboratorium

Rynek 9, 40-957 Katowice

Budynek "B" Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach III piętro – pokoje: nr 4, 4a

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30
tel.: 32 258 94 36÷37 wew.46/65  / kom. 533 313 491
 

Laboratorium Przepływów zajmuje się przede wszystkim prawną kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych. W mniejszym stopniu wykonuje również wzorcowania przyrządów pomiarowych, ekspertyzy oraz sprawdzenia.  Ponadto Laboratorium bierze udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu.


Czynności metrologiczne wykonywane przez laboratoria Laboratorium Przepływów:

 

Laboratorium Pomiarów Objętości

Legalizacja:

 • instalacji pomiarowych do gazu ciekłego propan-butan
 • instalacji pomiarowych do cieczy kriogenicznych
 • instalacji pomiarowych do pozostałych cieczy innych niż woda
 • odmierzaczy paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
 • odmierzaczy gazu ciekłego propan butan
 • zbiorników pomiarowych do cieczy
 • samochodowych cystern pomiarowych

Wzorcowanie:

 • zbiorników pomiarowych
 • liczników do wody – wodomierzy
 • kolb pomiarowych II rzędu
 • odmierzaczy paliw ciekłych
 • instalacji pomiarowych do cieczy innych nią woda oraz odmierzaczy LPG

Ekspertyzy:

 • liczników do wody – wodomierzy
 • liczników do gazu - gazomierzy
 • instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda

Sprawdzanie:

 • mierników do pomiaru wysokości napełniania zbiornika – po zamontowaniu na zbiorniku
 

PLIKI DO POBRANIA

do góry