Nawigacja

Wydziały

Wydział Legalizacji

Opublikowane przez : Tomasz Sojka

Zbigniew Pietrkiewicz - Naczelnik Wydziału

Rynek 9, 40-957 Katowice

 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30
tel.: 32 258-94-36 wew. 51
tel.:  32 258-94-37 wew. 52
fax: 32 253-65-46
 

Obszar działania

powiaty: bieruńsko-lędziński, będziński
miasta na prawach powiatu: Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy
część powiatu mikołowskiego obejmująca gminy: Łaziska Górne, Mikołów, Wyry
część powiatu zawierciańskiego obejmująca gminy: Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Zawiercie, Żarnowiec
 

 

powiaty: bieruńsko-lędziński, będziński
miasta na prawach powiatu: Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy
część powiatu mikołowskiego obejmująca gminy: Łaziska Górne, Mikołów, Wyry
część powiatu zawierciańskiego obejmująca gminy: Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Zawiercie, Żarnowiec

 

 

Zakres działalności

Legalizacja

Instalacje pomiarowe

 • Instalacje pomiarowe ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do mleka
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do cieczy kriogenicznych
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do gazu ciekłego propan-butan/LPG
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do napełniania cystern
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do paliw ciekłych zamontowane na cysternach
 • Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda
 • Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan
 • Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
 • Samochodowe cysterny pomiarowe

Odważniki

 • Odważniki klasy dokładności F2
 • Odważniki klasy dokładności M2 
 • Odważniki klasy dokładności M1

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • Tachografy samochodowe (urządzenia rejestrujące) 
 • Taksometry

Wagi

 • Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków
 • Wagi automatyczne odważające
 • Wagi automatyczne przenośnikowe
 • Wagi automatyczne porcjujące
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych

Inne 

 • Ciepłomierze do wody (podzespoły: przetworniki przepływu)
 • Liczniki do wody - wodomierze
 • Liczniki kontrolne do cieczy innych niż woda
 • Pływakowe mierniki objętości mleka
 • Przymiary: wstęgowe, sztywne i półsztywne
 • Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe

 

Wzorcowanie

Instalacje pomiarowe

 • Instalacje pomiarowe ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do mleka
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do paliw ciekłych zamontowane na cysternach
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do napełniania cystern
 • Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda
 • Miernik do pomiaru wysokości napełniania zbiornika - po zamontowaniu na zbiorniku
 • Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
 • Samochodowe cysterny pomiarowe

Odważniki

 • Obciążniki (ciężarki wzorcowe) o masie do 25 kg 
 • Odważniki klasy dokładności F2 
 • Odważniki klasy dokładności M1 
 • Odważniki klasy dokładności M

Przyrządy do pomiaru długości

 • Dalmierze
 • Przymiary: wstęgowe, sztywne i półsztywne

Wagi

 • Podzielnie wag przesuwnikowych
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII

Wzorce masy

 • Wzorce masy klasy dokładności F2
 • Wzorce masy klasy dokładności M1

Inne

 • Gazomierze kontrolne
 • Liczniki do wody - wodomierze
 • Sondy do pomiaru temperatury w zbiorniku pomiarowym
 • Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe

Interwencje

Skargi i wnioski związane z działalnością administracji miar można składać:

Do DYREKTORA OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w KATOWICACH

 • osobiście u Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach w godzinach pracy Urzędu
  (prosimy o wcześniejszy kontakt, celem potwierdzenia obecności Dyrektora)
 • pisemnie na powyższy adres,
 • pod numer faksu: +32 35 37 572
 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@katowice.gum.gov.pl

 

Pod ww. numerem telefonu lub osobiście w siedzibie urzędu można uzyskać wszelkie informacje dotyczące kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, okresów ważności dowodów legalizacji oraz opłat związanych z kontrolą metrologiczną.
Można uzyskać również informacje nt. obowiązujących aktów prawnych oraz decyzji zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych.

 

PLIKI DO POBRANIA

do góry