Nawigacja

Świteź

Informacja dodatkowa

Opublikowane przez : Tomasz Sojka

Zgłaszanie do legalizacji instalacji / odmierzaczy w systemie ŚWITEŹ

Informujemy, że w przypadku zgłaszania poprzez system ŚWITEŹ do legalizacji instalacji do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda (w tym odmierzaczy paliw ciekłych), należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  1. jeżeli instalacja / odmierzacz podsiada dodatkowy punkt odbioru cieczy dla jednego czujnika objętości tzw. „satelitę” lub dodatkowy wąż,  należy dodać go jako osobny przyrząd pomiarowy.

Po dodaniu nowego przyrządu do legalizacji należy wybrać:

Liczba sztuk: 1

Następnie uzupełnić wszystkie dane dotyczące odmierzacza.

                          W zakładce „Dodatkowe czynniki wpływające na opłatę” należy wpisać:

                          Liczba dodatkowych węży: 1

System nalicza wtedy dodatkową opłatę 50 % dla danego czujnika objętości.

 

 

 

  1. jeżeli dla danego czujnika objętości instalacja / odmierzacz ma określone dwa strumienie objętości lub przycisk zmieniający strumień objętości, należy dodać go jako osobny przyrząd pomiarowy.

Po dodaniu nowego przyrządu do legalizacji należy wybrać:

Liczba sztuk: 1

Następnie uzupełnić wszystkie dane dotyczące odmierzacza.

W zakładce „Dodatkowe czynniki wpływające na opłatę” należy wpisać:

Liczba dodatkowych strumieni: 1

                System nalicza wtedy dodatkową opłatę 100 % dla danego czujnika objętości.

 

 

do góry