Nawigacja

Wydziały

Laboratorium Przepływów

Opublikowane przez : Tomasz Sojka

Marek Kubis - Kierownik Laboratorium

Rynek 9, 40-957 Katowice

Budynek "B" Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach III piętro – pokoje: nr 4, 4a

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30
tel.: 32 258 94 36÷37 wew.46/65  / kom. 664 084 233
 

Laboratorium Przepływów zajmuje się przede wszystkim prawną kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych. W mniejszym stopniu wykonuje również wzorcowania przyrządów pomiarowych, ekspertyzy oraz badania do zatwierdzenia typu. Rodzaj kontrolowanych przez wydział przyrządów pomiarowych jest bardzo szeroki i obejmuje przyrządy do pomiaru wielu wielości fizycznych.


Czynności metrologiczne wykonywane przez laboratoria Laboratorium Przepływów:

Laboratorium Pomiarów Energii Elektrycznej

Legalizacja:

 • liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego

Wzorcowanie:

 • mierników wysokiego napięcia (kilowoltomierze, sondy pomiarowe)
 • mierników dużych prądów przemiennych (mierniki cęgowe)
 • aparatów do pomiarów wytrzymałości elektrycznej izolacji
 • przekładników laboratoryjnych
 • liczników użytkowych energii elektrycznej prądu przemiennego
 • liczników kontrolnych energii elektrycznej

Badania:

 • liczników użytkowych energii elektrycznej prądu przemiennego

Ekspertyzy:

 • stanowisk  do sprawdzania liczników
 • przekładników prądowych o napięciu nominalnym do 50 kV
 • przekładników napięciowych o napięciu nominalnym do 50 kV

Laboratorium Pomiarów Objętości

Legalizacja:

 • instalacji pomiarowych do gazu ciekłego propan-butan
 • instalacji pomiarowych do cieczy kriogenicznych
 • instalacji pomiarowych do pozostałych cieczy innych niż woda
 • odmierzaczy paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
 • odmierzaczy gazu ciekłego propan butan
 • zbiorników pomiarowych do cieczy
 • samochodowych cystern pomiarowych
 • przyrządów do pomiarów długości tkanin, drutu, kabli, materiałów taśmowych,  opatrunkowych  i  papierowych
 • maszyn do pomiaru pola powierzchni skór

Wzorcowanie:

 • zbiorników pomiarowych
 • liczników do wody – wodomierzy
 • kolb pomiarowych II rzędu
 • odmierzaczy paliw ciekłych
 • instalacji pomiarowych do cieczy innych nią woda oraz odmierzaczy LPG
 • analizatorów wydechu

Sprawdzanie:

 • mierników do pomiaru wysokości napełniania zbiornika – po zamontowaniu na zbiorniku

Badania metrologiczne:

 • liczników do wody - wodomierzy
 • odmierzaczy paliw ciekłych
 • liczników kontrolnych do cieczy innych niż woda

 

Laboratorium Pomiarów Prędkości

Legalizacja:

 • przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

Wzorcowanie:

 • przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

 

PLIKI DO POBRANIA

do góry