Nawigacja

Okręgowy Urząd Miar

Wykaz składników majątku

Opublikowane przez : Tomasz Sojka

 

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego proponowane do sprzedaży

 

l.p.

nazwa

rok zakupu

nr inw.

ilość

Ustalona

wartość brutto (zł/szt.)

1

Odważniki żeliwne prostokątne 25 kg

1962

35.2 poz. 25

255

50,00 zł

2

Odważniki żeliwne prostokątne 25 kg

1962

35.2 poz. 32

67

50,00 zł

3

Odważniki żeliwne kwadratowe 25 kg

1962

35.2 poz. 33

19

50,00 zł


 


 

Oferta ważna jest do dnia 7 stycznia 2019 r.


 

Komisja przetargowa do sprzedaży, dzierżawy oraz najmu majątku Okręgowego Urzędu Miar
w Katowicach, powołana zarządzeniem Dyrektora nr 10/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. uprzejmie informuję, że w celu uzyskania bliższych informacji w sprawie konkretnych przedmiotów należy kontaktować się bezpośrednio z komisją.


 

Tel. 032 2589437 wew. 42 – Grażyna Kuklińska

e-mail: w3@katowice.gum.gov.pl

do góry