Nawigacja

Aktualności

Uruchomienie platformy TRANS-TACHO – Systemu wspierającego cyfrową realizację usług w sprawach tachografów

Opublikowane przez : Tomasz Sojka

Informujemy, że z końcem 2023 r. uruchomiona została nowa platforma TRANS-TACHO wspierająca cyfrową realizację usług w sprawach tachografów.

Uruchomienie platformy TRANS-TACHO – Systemu wspierającego cyfrową realizację usług w sprawach tachografów

Informujemy, że z końcem 2023 r. uruchomiona została nowa platforma TRANS-TACHO wspierająca cyfrową realizację usług w sprawach tachografów.

https://www.trans-tacho.gum.gov.pl/

Platforma TRANS-TACHO jest produktem końcowym realizacji projektu „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANS-TACHO”. Projekt zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr „2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

TRANS-TACHO to pakiet innowacyjnych e-usług uruchomianych w ramach cyfryzacji administracji publicznej. Usprawnia on wymianę dokumentów z Głównym Urzędem Miar osobom fizycznym i firmom, które zajmują się instalacją i serwisem tachografów.

Wśród dostępnych e-usług wymienić należy przede wszystkim e-usługi z zakresu certyfikacji:

 • technika;
 • podmiotu prowadzącego warsztat tachografów;
 • podmiotu szkolącego;
 • tachografu.

Podstawowe funkcjonalności systemu przedstawia prezentowana poniżej animacja:

 

 

Tematykę tachografów oraz Systemu TRANS-TACHO przybliża również zestaw infografik prezentowanych poniżej w galerii. 

W celu przejścia na stronę Systemu należy wpisać w przeglądarce: trans-tacho.gum.gov.pl

Użytkownicy urządzeń z systemami Android oraz iOS znajdą dedykowane dla swojego systemu aplikacje do pobrania za darmo z oficjalnych sklepów Google Play oraz App Store .

Chcąc uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu, jako osoba fizyczna, należy założyć konto osobiste i dokonać rejestracji użytkownika.

W celu ułatwienia użytkownikom stawiania pierwszych kroków podczas korzystania z platformy TRANS-TACHO przygotowano serię filmów instruktażowych .

Kluczowymi odbiorcami platformy są:

 • technicy warsztatów;
 • podmioty prowadzące warsztat tachografów;
 • podmioty szkolące techników warsztatów;
 • producenci tachografów (elementów składowych tachografu);
 • przewoźnicy drogowi. Przedsiębiorcy działający na podstawie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego;
 • kierowcy wykonujący przewozy drogowe. Zatrudnieni w transporcie drogowym;
 • służby kontrolne określone w art. 24 ustawy o tachografach: Krajowa Administracja Skarbowa; Straż Graniczna; Policja; Inspekcja Drogowa (GITD), Inspekcja Pracy.

W efekcie uruchomienia TRANS-TACHO wykonany został kolejny milowy krok w kierunku cyfryzacji administracji miar:

 • Klienci GUM uzyskali dostęp do wysokopoziomowych usług elektronicznych;
 • wdrożono elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy GUM a Klientem;
 • zastosowano elektroniczną formę uwierzytelniania zarówno Klientów, jak i jednostek Administracji Miar w ramach realizacji spraw;
 • zmodernizowano rejestry publicznych i baz danych (m.in. ewidencji warsztatów i techników), prowadzone przez GUM w obszarze tachografów,
 • udostępniono w przystępnej i łatwej od obsługi formie (również na urządzeniach mobilnych) publiczne rejestry wymagane ustawą o tachografach;
 • udostępniono do użytku wewnętrznego administracji miar bazy danych w zakresie:
 1. ewidencji podmiotów, posiadających zezwolenie na prowadzenie warsztatu, w tym dane techników, informacji o zawieszeniu prowadzenia działalności i podjęciu zawieszonej działalności, informacji o zmianach danych określonych w zezwoleniu, wykazów urządzeń będących na wyposażeniu warsztatów, zmian wyposażenia warsztatów;
 2. wydanych decyzji (zezwolenia, certyfikaty techników, certyfikaty podmiotów szkolących, świadectwa homologacji typu, świadectwa funkcjonalności (tachografu lub jego elementów składowych) – w tym: zmiany, wygaszenia, cofnięcia.

Zapraszamy do wizyty na stronie Systemu i korzystania z nowych e-usług TRANS-TACHO.

 

do góry