Nawigacja

Aktualności

Zalecenia dotyczące postępowania pracowników Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach w okresie stanu pandemii SARS-CoV-2

Opublikowane przez : Tomasz Sojka

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami i wytycznymi postępowania dla pracowników OUM w Katowicach, administracji terenowej i wszystkich osób współpracujących.

 

 

1. Przed wyjściem do pracy:

 1. Dbaj o zdrowie własne i współpracowników.
 2. Nie bagatelizuj symptomów wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia, niezależnie od ich przyczyn.
 3. Wykonuj regularnie pomiar temperatury ciała.
 4. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów typowych dla zakażenia koronawirusem (gorączka, duszności, osłabienie, kaszel, bóle mięśni):
 1. skonsultuj się ze swoim lekarzem rodzinnym lub stacją Sanepidu,
 2. powiadom przełożonego i utrzymuj z nim kontakt,
 3. wyślij maila na adres: sekretariat@katowice.gum.gov.pl o stanie swego zdrowia,
 4. pozostań w domu czekając na decyzję lekarza lub służb sanitarnych.

 

2. W chwili wchodzenia do budynku Urzędu – rozpoczęcia pracy:

 1. Zdezynfekuj dłonie dostępnymi przy wejściu środkami do dezynfekcji.
 2. Trzymaj dystans (1,5 - 2m) od innych pracowników, szczególnie przy pobieraniu kluczy i podpisywaniu listy obecności.

 

 

3. Podczas pracy:

 1. Dbaj o higienę własną i stanowiska pracy – przestrzegając zaleceń służb sanitarnych (częsta dezynfekcja dłoni, używanie środków ochrony osobistej, wietrzenie pomieszczeń, itp.).
 2. Utrzymuj dystans w relacjach z współpracownikami i klientami Urzędu.
 3. O ile to możliwe stosuj środki ochrony osobistej w relacjach z klientami (maseczka, przyłbica, rękawiczki).
 4. Pozostaw w kwarantannie na co najmniej 24 godziny otrzymane z zewnątrz przesyłki, o ile ich załatwienie nie jest pilne.
 5. Ogranicz do minimum przyjmowanie gości w pomieszczeniach służbowych Urzędu.

 

4. W przypadku wystąpienia objawów typowych dla SARS-CoV-2 w miejscu pracy:

 1. Ogranicz całkowicie kontakt osobisty z innymi pracownikami na terenie Urzędu.
 2. Powiadom telefonicznie przełożonego i Specjalistę ds. obronnych i przemysłu (tel. 32 258 94 36 wew.22/24) oraz utrzymuj z nimi kontakt a także wyślij maila na adres: sekretariat@katowice.gum.gov.pl o stanie swego zdrowia.
 3. Udaj się do wyznaczonego pomieszczenia w Urzędzie (niski parter).
 4. Skontaktuj się z lekarzem rodzinnym i członkami najbliższej rodziny.
 5. Oczekuj w wyznaczonym pomieszczeniu na działanie służb sanitarnych.

 

5. Postępowanie przełożonego w sytuacji opisanej w pkt. 4:

 1. W sposób spokojny i opanowany wspieraj pracownika i kieruj jego działaniem zgodnie z przyjętą procedurą w Urzędzie.
 2. Utrzymuj kontakt telefoniczny i monitoruj stan zdrowia chorego.
 3. Powiadom o zdarzeniu Kierownictwo Urzędu.
 4. Zabezpiecz miejsce pracy pracownika przed dostępem innych osób przez co najmniej 72 godziny.
 5. W uzgodnieniu z Kierownictwem poinformuj Sanepid lub inne służby ratunkowe oraz pozostałych pracowników komórki organizacyjnej i cały stan osobowy Urzędu.
 6. Wytypuj pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobą zakażoną i ogranicz ich poruszanie się po Urzędzie.
 7. Sporządź listę wyżej wymienionych osób dla potrzeb Sanepidu, określając: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, krótki opis formy kontaktu.
 8. Postępuj zgodnie z poleceniami przełożonych i wytycznymi służb sanitarnych.

 

6. Postępowanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach w przypadku otrzymania informacji o podejrzeniu zakażenia pracownika Urzędu w miejscu pracy:

 1. Potwierdzenie informacji w rozmowie z bezpośrednim przełożonym pracownika lub telefonicznie z samym pracownikiem w przypadku gdy informacja pochodzi z innego źródła.
 2. Polecenie przełożonemu pracownika:
  • utrzymywanie kontaktu telefonicznego z podwładnym i monitorowanie stanu jego zdrowia;
  • odizolowanie pracownika w wyznaczonym pomieszczeniu w Urzędzie;
  • zabezpieczenie miejsca pracy pracownika przed dostępem innych osób;
  • poinformowanie Specjalisty ds. obronnych i przemysłu;
  • wytypowanie osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną i ograniczenie ich poruszania się po terenie Urzędu;
  • sporządzenia listy wytypowanych osób na potrzeby Sanepidu zgodnie z ust. 5, pkt 7;
  • monitorowanie stanu zdrowia pozostałych pracowników w komórce organizacyjnej. Powiadomienie Sanepidu lub innych służb sanitarnych o podejrzeniu zakażenia pracownika w miejscu pracy i postępuj zgodnie z ich zaleceniami.
 3. Powiadomienie Sanepidu lub innych służb sanitarnych o podejrzeniu zakażenia praownika w miejscu pracy i postępuj zgodnie z ich zaleceniami.
 4. Przekazanie informacji o podejrzeniu zakażenia do wiadomości wszystkich pracowników Urzędu a w przypadku gdy pracownik miał kontakt z osobami z poza Urzędu również do wiadomości tych osób.
 5. Skierowanie pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt z zakażonym na pracę zdalną do czasu otrzymania wyników testu na SARS-CoV-2 lub podjęcia decyzji przez Sanepid o kwarantannie.
 6. Po upływie co najmniej 72 godzin, zlecić przeprowadzenie przez firmę zewnętrzną dezynfekcji pomieszczeń, w których przebywał zakażony.

 

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia

 


 

 

do góry