Biuletyn Informacji Publicznej   ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej     

Zespół Laboratoriów Wzorcujących

ZESPÓŁ LABORATORIÓW WZORCUJĄCYCH Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach tworzą Laboratorium Mechaniczne i Laboratorium Elektryczne. Funkcję Kierownika ZLW pełni Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach.
Zakres działania ZLW obejmuje realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o miarach. Wykonujemy czynności wzorcowania przyrządów pomiarowych użytkowych oraz stosowanych jako wzorce odniesienia.
Naszym szczególnym zadaniem jest wykonywanie na wniosek zainteresowanych podmiotów wzorcowania przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych. ZLW posiada wdrożony system zarządzania spełniający wymagania normy PN ‑ EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, potwierdzony Certyfikatem Akredytacji Nr AP 085 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytowane dziedziny wzorcowań:

 • Wielkości chemiczne
  • pH-metria
  • konduktometria
 • Wielkości geometryczne
  • długość
  • kąt
 • Wielkości elektryczne DC i m. cz.
  • napięcie, prąd (DC)
  • napięcie, prąd (AC)
  • rezystancja (DC)
 • Czas i częstotliwość
  • czas (przedział czasu)
  • częstotliwość
 • Wielkości optyczne
  • spektrofotometria (UV, VIS)
 • Ciśnienie i próżnia
  • ciśnienie

 

Plik do pobrania - Certyfikat Akredytacji (AP 085)


Szczegółowy zakres akredytacji wraz z rodzajami wzorcowanych przyrządów pomiarowych, zakresem pomiarowym oraz zdolnościami pomiarowymi CMC.

Ankieta - opinie i wnioski

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach

Rynek 9, 40-957 Katowice

telefon: +48 32 258 94 36 wew.22/24
telefon: +48 32 258 94 37 wew.22/24
fax: +48 32 35 37 572

e-mail: sekretariat@katowice.gum.gov.pl

 

STREFA PRACOWNIKA