Biuletyn Informacji Publicznej   ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej     

Mariusz Czerwiński - Kierownik
Adres: Rynek 9, 40-957 Katowice
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 32 259 94 81
Faks: 32 353-75-72
Telefon komórkowy: 32 258 94 36÷37

OSOBY DO KONTAKTU:

 Marek Kubis - kierownik techniczny ds. instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda (32 258 94 36÷37 wew. 65)

 Tomasz Blitek - kierownik ds. wag nieautomatycznych (32 258 94 36÷37 wew. 44)

 Robert Czmok - kierownik techniczny ds. wag automatycznych (32 258 94 36÷37 wew. 70)

 Joanna Gulczewska - moduł D (32 258 94 36÷37 wew. 43)

 

Zgłoszenia przyrządów pomiarowych do oceny zgodności może dokonać producent lub jego upoważniony przedstawiciel na podstawie pisemnego upoważnienia. Zgłoszenie przyrządów pomiarowych do oceny zgodności należy dokonać w formie pisemnej – wnioski o przeprowadzenie oceny zgodności dostępne są poniżej.

Po przeprowadzeniu oceny zgodności zgłaszający otrzymuje świadectwo/certyfikat zgodności.

Jednostka Notyfikowana Nr 1444 dokonuje oceny zgodności (legalizacji WE) wag nieautomatycznych z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE (zastępującej Dyrektywę Rady 90/384/EWG zmienioną Dyrektywą Rady 93/68/EWG), wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23). – na podstawie decyzji/komunikatu Komisji Europejskiej oraz decyzji nr 7/8 Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.03.2004 r.

Non-automatic weighing instruments

 Non-automatic weighing instruments - strona B Non-automatic weighing instruments - strona A

 

Od dnia 1 czerwca 2007 r. zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, poprzedzonej decyzją Ministra Gospodarki nr 10/2007 z dnia 23 maja 2007 r., Jednostka Notyfikowana Nr 1444 może wykonywać oprócz wag nieautomatycznych ocenę zgodności następujących przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE:

 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda (weryfikacja wyrobu – moduł F),
 • wagi automatyczne (weryfikacja wyrobu – moduł F),
 • analizatory spalin samochodowych (weryfikacja wyrobu – moduł F),
 • materialne miary długości (weryfikacja wyrobu – moduł F1).

Dnia 11 marca 2008 r. decyzją nr 8/2008 Minister Gospodarki udzielił nam autoryzacji, a następnie zostaliśmy notyfikowani Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej jako jednostka wyznaczona do realizacji procedury oceny zgodności (moduł D – zapewnienie jakości produkcji) określonej w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 z późn. zm.), wdrażającym postanowienia dyrektywy 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 2004 nr 135 str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 13, t. 34, str. 149).
Jednostka Notyfikowana Nr 1444 może wykonywać ocenę zgodności (procedura zapewnienie jakości produkcji – moduł D) następujących przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE:

 • wodomierze,
 • liczniki energii elektrycznej czynnej.

Measuring Instruments Directive

Rysunek Measuring Instruments Directive

 

 

PLIKI DO POBRANIA

 

Deklaracja bezstronności

Rejestr certyfikatów (w polu Jednostka notyfikowana należy wybrać: Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444)

 

Link: Wydział Masy

Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*).
Dodatkowe informacje:

OSOBY DO KONTAKTU:

 Marek Kubis - kierownik techniczny ds. instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda (32 258 94 36÷37 wew. 65)

 Tomasz Blitek - kierownik ds. wag nieautomatycznych (32 258 94 36÷37 wew. 44)

 Robert Czmok - kierownik techniczny ds. wag automatycznych (32 258 94 36÷37 wew. 70)

 Joanna Gulczewska - moduł D (32 258 94 36÷37 wew. 43)

 

Zgłoszenia przyrządów pomiarowych do oceny zgodności może dokonać producent lub jego upoważniony przedstawiciel na podstawie pisemnego upoważnienia. Zgłoszenie przyrządów pomiarowych do oceny zgodności należy dokonać w formie pisemnej – wnioski o przeprowadzenie oceny zgodności dostępne są poniżej.

Po przeprowadzeniu oceny zgodności zgłaszający otrzymuje świadectwo/certyfikat zgodności.

Jednostka Notyfikowana Nr 1444 dokonuje oceny zgodności (legalizacji WE) wag nieautomatycznych z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE (zastępującej Dyrektywę Rady 90/384/EWG zmienioną Dyrektywą Rady 93/68/EWG), wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23). – na podstawie decyzji/komunikatu Komisji Europejskiej oraz decyzji nr 7/8 Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.03.2004 r.

Non-automatic weighing instruments

 Non-automatic weighing instruments - strona B Non-automatic weighing instruments - strona A

 

Od dnia 1 czerwca 2007 r. zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, poprzedzonej decyzją Ministra Gospodarki nr 10/2007 z dnia 23 maja 2007 r., Jednostka Notyfikowana Nr 1444 może wykonywać oprócz wag nieautomatycznych ocenę zgodności następujących przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE:

 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda (weryfikacja wyrobu – moduł F),
 • wagi automatyczne (weryfikacja wyrobu – moduł F),
 • analizatory spalin samochodowych (weryfikacja wyrobu – moduł F),
 • materialne miary długości (weryfikacja wyrobu – moduł F1).

Dnia 11 marca 2008 r. decyzją nr 8/2008 Minister Gospodarki udzielił nam autoryzacji, a następnie zostaliśmy notyfikowani Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej jako jednostka wyznaczona do realizacji procedury oceny zgodności (moduł D – zapewnienie jakości produkcji) określonej w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 z późn. zm.), wdrażającym postanowienia dyrektywy 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 2004 nr 135 str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 13, t. 34, str. 149).
Jednostka Notyfikowana Nr 1444 może wykonywać ocenę zgodności (procedura zapewnienie jakości produkcji – moduł D) następujących przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE:

 • wodomierze,
 • liczniki energii elektrycznej czynnej.

Measuring Instruments Directive

Rysunek Measuring Instruments Directive

 

 

PLIKI DO POBRANIA

 

Deklaracja bezstronności

Rejestr certyfikatów (w polu Jednostka notyfikowana należy wybrać: Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444)

 

Link: Wydział Masy

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach

Rynek 9, 40-957 Katowice

telefon: +48 32 258 94 36 wew.22/24
telefon: +48 32 258 94 37 wew.22/24
fax: +48 32 35 37 572

e-mail: sekretariat@katowice.gum.gov.pl

 

STREFA PRACOWNIKA