Wydział Metrologii Prawnej

40-957 Katowice
ul. Rynek 9

Budynek "B" Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach
III  piętro – pokoje: nr 4, 4a

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30

 

Marek Kubis - Naczelnik Wydziały Metrologii Prawnej

tel. +48 32 258 94 36÷37   wew. 65
tel. +48 32 258 94 36÷37   wew. 46

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Metrologii Prawnej zajmuje się przede wszystkim prawną kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych. W mniejszym stopniu wykonuje również wzorcowania przyrządów pomiarowych, ekspertyzy oraz badania do zatwierdzenia typu. Zadania te realizowane są za pośrednictwem trzech laboratoriów: Laboratorium Objętości i Przepływów, Laboratorium Pomiarów Prędkości oraz Laboratorium Pomiarów Energii Elektrycznej, które tworzą Wydział Metrologii Prawnej. Rodzaj kontrolowanych przez wydział przyrządów pomiarowych jest bardzo szeroki i obejmuje przyrządy do pomiaru wielu wielości fizycznych.

Czynności metrologiczne wykonywane przez laboratoria Wydziału Metrologii Prawnej:

Laboratorium Pomiarów Energii Elektrycznej

Legalizacja:

 • Liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego

Wzorcowanie:

 • Mierników wysokiego napięcia (kilowoltomierze, sondy pomiarowe)
 • Mierników dużych prądów przemiennych (mierniki cęgowe)
 • Aparatów do pomiarów wytrzymałości elektrycznej izolacji
 • Przekładników laboratoryjnych
 • Liczników użytkowych energii elektrycznej prądu przemiennego
 • Liczników kontrolnych energii elektrycznej

Badania:

 • Liczników użytkowych energii elektrycznej prądu przemiennego

Ekspertyzy:

 • Stanowisk  do sprawdzania liczników
 • Przekładników prądowych o napięciu nominalnym do 50 kV
 • Przekładników napięciowych o napięciu nominalnym do 50 kV

 

Laboratorium Pomiarów Objętości

Legalizacja:

 • Instalacji pomiarowych do gazu ciekłego propan-butan
 • Instalacji pomiarowych do cieczy kriogenicznych
 • Instalacji pomiarowych do pozostałych cieczy innych niż woda
 • Odmierzaczy paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
 • Odmierzaczy gazu ciekłego propan butan
 • Zbiorników pomiarowych do cieczy
 • Samochodowych cystern pomiarowych
 • Przyrządów do pomiarów długości tkanin, drutu, kabli, materiałów taśmowych,  opatrunkowych  i  papierowych
 • Maszyn do pomiaru pola powierzchni skór


Wzorcowanie:

 • Zbiorników pomiarowych
 • Liczników do wody – wodomierzy
 • Kolb pomiarowych II rzędu
 • Odmierzaczy paliw ciekłych
 • Instalacji pomiarowych do cieczy innych nią woda oraz odmierzaczy LPG
 • Analizatorów wydechu

Sprawdzanie:

 • Mierników do pomiaru wysokości napełniania zbiornika – po zamontowaniu na zbiorniku

Badania metrologiczne:

 • Liczników do wody - wodomierzy
 • Odmierzaczy paliw ciekłych
 • Liczników kontrolnych do cieczy innych niż woda

 

Laboratorium Pomiarów Prędkości

Legalizacja:

 • Przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym


Wzorcowanie:

 • Przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym