Okręgowy Urząd Miar w Katowicach Bielsko-Biała -

Nawigacja

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała

Opublikowane przez : Tomasz Sojka

Beata Gunia - Główny specjalista

ul. Słowackiego 30, 43-300 Bielsko-Biała

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30

tel.: 33 812 24 37
fax: 33 812 59 62
 

Obszar działania

powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki
miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała
część powiatu pszczyńskiego obejmująca gminy: Kobiór, Suszec, Pszczyna, Miedźna, Goczałkowice-Zdrój

 

Zakres działalności

Legalizacja

Instalacje pomiarowe

  • Instalacje pomiarowe ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do mleka
  • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - do napełniania cystern
  • Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda
  • Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan
  • Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
  • Samochodowe cysterny pomiarowe  

Odważniki

  • Odważniki klasy dokładności M1
  • Odważniki klasy dokładności M2

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

  • Taksometry  

Wagi

  • Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków
  • Wagi automatyczne odważające
  • Wagi automatyczne porcjujące
  • Wagi automatyczne przenośnikowe
  • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I
  • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII
  • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
  • Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych

Inne

  • Ciepłomierze do wody (podzespoły: przetworniki przepływów)
  • Gazomierze
  • Liczniki do wody - wodomierze
  • Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe

 

Wzorcowanie

Instalacje pomiarowe

  • Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda
  • Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe

Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych

  • Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego

Odważniki

  • Obciążniki (ciężarki wzorcowe) o masie do 25 kg
  • Obciążniki o masie do 10 kg
  • Odważniki klasy dokładności F2  
  • Odważniki klasy dokładności M1
  • Odważniki klasy dokładności M2

Wagi

  • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I
  • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII

Wzorce masy

  • Wzorce masy klasy dokładności F2
  • Wzorce masy klasy dokładności M1

Inne

  • Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe

 

SPRAWDZENIE

  • Podzielnie wag przesuwnikowych

 

 

Interwencje

Skargi i wnioski związane z działalnością administracji miar można składać:

Do DYREKTORA OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w KATOWICACH

  • osobiście u Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach w godzinach pracy Urzędu
    (prosimy o wcześniejszy kontakt, celem potwierdzenia obecności Dyrektora)
  • pisemnie na powyższy adres,
  • pod numer faksu: +32 35 37 572
  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@katowice.gum.gov.pl

 

Pod ww. numerem telefonu lub osobiście w siedzibie urzędu można uzyskać wszelkie informacje dotyczące kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, okresów ważności dowodów legalizacji oraz opłat związanych z kontrolą metrologiczną.
Można uzyskać również informacje nt. obowiązujących aktów prawnych oraz decyzji zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych.

 

PLIKI DO POBRANIA

do góry