Biuletyn Informacji Publicznej   ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej     

Czym jest ocena zgodności?

Pod pojęciem oceny zgodności należy rozumieć sposób postępowania obowiązujący przy wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do użytkowania wyrobów określonych w stosownych przepisach prawa. W obszarze metrologii ocena zgodności dotyczy przyrządów pomiarowych ujętych w 2 dyrektywach:

 • dyrektywa 90/384/EWG (zastąpiona dyrektywą 2009/23/WE – NAWI) dotyczy wag nieautomatycznych,
 • dyrektywa 2004/22/WE (MID) obejmuje 10 kategorii przyrządów pomiarowych:
  • wodomierzy,
  • gazomierzy i przeliczników do gazomierzy,
  • liczników energii elektrycznej czynnej,
  • ciepłomierzy,
  • instalacji pomiarowych,
  • wag automatycznych,
  • taksometrów,
  • materialnych miar długości i naczyń wyszynkowych,
  • przyrządów do pomiaru długości, pola powierzchni oraz wielu wymiarów,
  • analizatorów spalin samochodowych.


Termin zgłoszenia przyrządu pomiarowego do legalizacji ponownej po raz pierwszy po dokonaniu oceny zgodności jest określony w przepisach wydanych na podst. art. 9 pkt 4 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach i liczy się od pierwszego grudnia roku,
w którym oznaczenie zostało naniesione na przyrządzie podczas oceny zgodności.
Terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do prawnej kontroli metrologicznej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach

Rynek 9, 40-957 Katowice

telefon: +48 32 258 94 36 wew.22/24
telefon: +48 32 258 94 37 wew.22/24
fax: +48 32 35 37 572

e-mail: sekretariat@katowice.gum.gov.pl

 

STREFA PRACOWNIKA