Biuletyn Informacji Publicznej   ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej     

Czym jest prawna kontrola metrologiczna?

Prawna kontrola metrologiczna – działanie zmierzające do wykazania, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone we właściwych przepisach.

Prawnej kontroli metrologicznej podlegają przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane:

  1. w ochronie zdrowia, życia i środowiska,
  2. w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. w ochronie praw konsumenta,
  4. przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu
    i ustalaniu podobnych należności i świadczeń,
  5. przy dokonywaniu kontroli celnej,
  6. w obrocie


- i są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy  z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.
Terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do prawnej kontroli metrologicznej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach

Rynek 9, 40-957 Katowice

telefon: +48 32 258 94 36 wew.22/24
telefon: +48 32 258 94 37 wew.22/24
fax: +48 32 35 37 572

e-mail: sekretariat@katowice.gum.gov.pl

 

STREFA PRACOWNIKA